0913 814 9022
کارینووب
نرم افزار تفکیک پسماند شهری (تپش)

این نرم افزار بر اساس سفارش شهرداری ساری جهت مدریت بر تفکیک پسماند شهری این شهر طراحی و پیاده سازی گردید.

این نرم در دو پلت فورم ios و android قابل اجرا می باشد.

امکانات این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

 

  • مشاهده محل غرفه های تپش و مشاهده مسیر مناسب و فاصله تا غرفه
  • مشاهده آموزش های شهروندی
  • مشاهده لیست پسماند های تحویل داده شده و ثبت نظر در مورد غرفه داران
  • دریافت انواع مشوق های تخفیفی فروشگاه ها با استفاده از امتیاز کسب شده یا تخفیف در عوارض پسماند
  • ارسال سوال یا انتقادات و پیشنهادات به کارشناسان شهرداری برای بهبود کیفیت
  • امکان دریافت انواع مشوق ها در باشگاه مشتریان تپش
  • امکان ارسال درخواست های مختلف از طریق نرم افزار
  • ...