0913 814 9022
کارینووب
مجله فرهنگی هنری روانشناسی نوکوپوک

وب سایت مجله فرهنگی نوکوپوک در مهر ماه 1397 طراحی و پیاده سازی  گردید.

این وب سایت دارای امکانات زیادی به شرح زیر می باشد:

  • طراحی سایت به صورت دو زبانه
  • طراحی برای مجله فرهنگی
  • فروشگاه انلاین به صورت همزمان
  • اسلاید شو
  • صفحه مختلف
  • بهینه سازی 
  • و...

تکنولوژی های مورد استفاده:

برای پیاده سازی این سایت از سیستم مدیریت محتوایوردپرس استفاده گردیده است.