0913 814 9022
کارینووب
نرم افزار (اپلیکیشن) تلفن همراه میزبان

این نرم افزار بر اساس سفارش شهرداری اصفهان طراحی و پیاده سازی گردید.

امکانات این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

  • طراحی منحصر به فرد
  • سیستم مدریریت حرفه ای
  • مشاهده مناطق تفرحی از طریق نقشه به صورت انلاین و افلاین
  • ارائه تورهای گردشگری به صورت انلاین
  • امکان ارتباط مستقیم با شهردار
  • ...