0913 814 9022
کارینووب
وب سایت اتحادیه دامداران استان اصفهان

این وب سایت با توجه به نیاز اتحادیه دامداران استان اصفهان به صورت اختصاصی طراحی و پیاده سازی گردید .

استفاده از جدیدتری تکنلوزی های وب، اسلاید شو متفاوت، دسته بندی های گتسرده، طراحی و دیزاین زیبا از مهمترین امکانات این وب سایت به شمار می رود.

استفاده از uikit, moment js, lo-dash , vue.js از دیگر تکنولوژی های به کار رفته در این وبسایت است .